NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 16283-1:2014/A1 (730511)

Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách in situ - Část 1: Vzduchová neprůzvučnost.

NORMA vydána dne 1.6.2018

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN ISO 16283-1:2014/A1
: 730511
: 505113
: Změna
: 1.6.2018
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN