NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 1628-3 (640355)

Plasty - Stanovení viskozity polymerů ve zředěných roztocích kapilárním viskozimetrem - Část 3: Polyethyleny a polypropyleny.

NORMA vydána dne 1.11.2010

Česky -
Tištěné (169.40 CZK)

:

: ČSN EN ISO 1628-3
: 640355
: 87147
: 1.11.2010
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO 1628-3 (640355):

Tato část normy ISO 1628 definuje konkrétní podmínky pro stanovení redukované viskozity (známé též jako viskozitní číslo) a vnitřní viskozity polyethylenů a polypropylenů ve zředěném roztoku při teplotě 135 °C. Viskozita polymerních roztoků polymerů může být ovlivněna aditivy přítomnými ve vzorku polymeru. Jestliže vzorek obsahuje plniva či jiná aditiva, může být hodnota redukované viskozity stanovená touto metodou nespolehlivá