NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 16148 (078539)

Lahve na plyny - Znovuplnitelné bezešvé ocelové lahve na plyny a velkoobjemové lahve na plyny - Zkoušení akustickou emisí (AT) a následné zkoušení ultrazvukem (UT) při periodické kontrole a zkoušení.

NORMA vydána dne 1.11.2016

Česky -
Tištěné (317.90 CZK)

:

: ČSN EN ISO 16148
: 078539
: 501206
: 1.11.2016
: 32
: 96 g (0.21 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO 16148 (078539):

Tato mezinárodní norma uvádí postupy pro použití zkoušení akustickou emisí a následné zkoušení ultrazvukem v průběhu periodické kontroly a zkoušení bezešvých ocelových lahví a velkoobjemových lahví na stlačené a zkapalněné plyny s vodním objemem do 3 000 litrů. Toto zkoušení poskytuje indikace a lokalizace zdrojů akustické emise, které se vyhodnocují zkouškou ultrazvukem z hlediska možné vady na lahvi nebo na velkoobjemové lahvi. Jiné metody než zkoušení ultrazvukem pro sekundární přezkoušení nejsou předmětem této mezinárodní normy. Tato mezinárodní norma neplatí pro kompozitové lahve