NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 16133 (836130)

Kvalita půdy - Návod pro zřízení a udržování programů monitoringu (Norma k přímému použití jako ČSN).

NORMA vydána dne 1.12.2011

Tištěné (394.90 CZK)

:

: ČSN EN ISO 16133
: 836130
: 89204
: NEPLATNÁ
: 1.12.2011
: 48
: 144 g (0.32 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN