NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 16092-4 (210705)

Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů - Lisy - Část 4: Bezpečnostní požadavky pro pneumatické lisy.

NORMA vydána dne 1.9.2020

Česky -
Tištěné (493.90 CZK)

:

: ČSN EN ISO 16092-4
: 210705
: 510904
: 1.9.2020
: 60
: 180 g (0.40 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO 16092-4 (210705):

Tento dokument, kromě ISO 16092-1, specifikuje bezpečnostní požadavky a opatření, které si musí osvojit osoby zabývající se konstruováním, výrobou a dodáváním pneumatických lisů, které jsou určeny k zpracování studeného materiálu nebo materiálu částečně ze studeného kovu. Tento dokument se zabývá všemi významnými nebezpečími souvisejícími s pneumatickými lisy, které jsou používány v souladu s určením a za podmínek nesprávného použití, které jsou přiměřeně předvídatelné výrobcem (viz kapitola 4). Byly brány v úvahu všechny fáze životního cyklu stroje, jak je popsané v ISO 12100:2010, 5.4