NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 15839 (757305)

Jakost vod - On-line senzorové analyzátory - Specifikace a zkoušení funkční způsobilosti.

NORMA vydána dne 1.5.2007

Česky -
Tištěné (317.90 CZK)

:

: ČSN EN ISO 15839
: 757305
: 78386
: 1.5.2007
: 32
: 96 g (0.21 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO 15839 (757305):

Tato norma předepisuje postup zkoušení funkční způsobilosti on-line senzorových analyzátorů. Norma se dá použít u většiny senzorových analyzátorů, ale je třeba podotknout, že některá senzorová analytická zařízení neumožňují některé zkoušky provádět. Tato norma - definuje on-line senzorové analyzátory jakosti vody; - uvádí názvosloví popisující charakteristiky funkční způsobilosti (dále jen "charakteristiky") on-line senzorových analyzátorů; - stanoví zkušební postupy (laboratorní i terénní), používané k vyhodnocení charakteristik on-line senzorových analyzátorů