NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 15791-1 (640405)

Plasty - Vývoj a používání požárních testů ve středním měřítku pro výrobky z plastů - Část 1: Obecný návod (Norma k přímému použití jako ČSN).

NORMA vydána dne 1.6.2014

Anglicky -
Tištěné (317.90 CZK)

:

: ČSN EN ISO 15791-1
: 640405
: 95120
: 1.6.2014
: 36
: 108 g (0.24 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN