NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 15548-2 (015086)

Nedestruktivní zkoušení - Zařízení pro zkoušení vířivými proudy - Část 2: Charakteristiky a ověřování snímačů.

NORMA vydána dne 1.6.2014

Česky -
Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN EN ISO 15548-2
: 015086
: 95479
: 1.6.2014
: 28
: 84 g (0.19 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO 15548-2 (015086):

Norma identifikuje funkční charakteristiky snímačů a jejich propojovacích prvků a poskytuje metody pro jejich měření a ověřování. Posouzení těchto charakteristik umožňuje přesné popsání a porovnatelnost zařízení pro vířivé proudy. Pečlivou volbou charakteristik může být stanoven odpovídající a efektivní zkušební systém pro vířivé proudy pro specifické použití