NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 1518-1 (673086)

Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti vrypu - Část 1: Zkouška při konstantním zatížení.

NORMA vydána dne 1.1.2020

Česky -
Tištěné (169.40 CZK)

:

: ČSN EN ISO 1518-1
: 673086
: 509474
: 1.1.2020
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO 1518-1 (673086):

Norma specifikuje metodu zkoušení, kterou se za definovaných podmínek stanoví odolnost jednovrstvého nátěru nebo vícevrstvého nátěrového systému proti proniknutí jehly zatížené specifikovanou silou. Proniknutím jehly se rozumí její průnik k podkladu s výjimkou vícevrstvého nátěrového systému, kde jehla může proniknout buď k podkladu, nebo k předchozí vrstvě nátěru. Metodu lze použít buď jako zkoušku "vyhověl/nevyhověl", kdy se zkouší při jednom předepsaném zatížení jehly a posuzuje se shoda s požadavky konkrétní specifikace, nebo tak, že se zatížení jehly zvyšuje s cílem stanovit minimální zatížení, při kterém dojde k proniknutí jehly nátěrem. Norma popisuje použité zařízení, přípravu zkušebních destiček, postup zkoušky, vyjádření výsledků a uvádí obsah protokolu o zkoušce