NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 15091 (673019)

Nátěrové hmoty - Stanovení konduktivity a rezistivity (Norma k přímému použití jako ČSN).

NORMA vydána dne 1.6.2013

Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN EN ISO 15091
: 673019
: 92601
: NEPLATNÁ
: 1.6.2013
: 24
: 72 g (0.16 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN