NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 14924 (038735)

Žárové stříkání - Dodatečné úpravy a konečná úprava žárově stříkaných povlaků.

NORMA vydána dne 1.5.2006

Česky -
Tištěné (169.40 CZK)

:

: ČSN EN ISO 14924
: 038735
: 75605
: 1.5.2006
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO 14924 (038735):

Norma specifikuje dodatečné úpravy a konečnou úpravu žárově stříkaných povlaků. Lze ji použít na různé typy dodatečných mechanických, chemických a tepelných úprav, včetně třískového obrábění a jiných mechanických postupů, utěsňování, moření a nanášení nátěrů, jakož i přetavení, difuzního žíhání a izostatického lisování za horka. Norma obsahuje ustanovení týkající se jednotlivých metod mechanických, chemických a tepelných úprav. V informativních přílohách uvádí některé přibližné hodnoty pro třískové obrábění a pro broušení žárově stříkaných povlaků a informace o brusivech.