NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 14825 (018281)

Inteligentní dopravní systémy - Geografické datové soubory (GDF) - GDF5.0. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

NORMA vydána dne 1.12.2011

Anglicky (v českém jazyce pouze titulní strana) -
Tištěné (7159.20 CZK)

:

: ČSN EN ISO 14825
: 018281
: 89541
: 1.12.2011
: 1256
: 3799 g (8.38 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO 14825 (018281):

Tato norma stanoví koncepční a logický datový model a formáty fyzického kódování pro geografické databáze aplikací a služeb inteligentních dopravních systémů (ITS). Obsahuje specifikaci potenciálního obsahu takových databází (datové slovníky pro Geoprvky, Atributy a Relační vztahy), specifikaci způsobu, jakým tyto obsahy musí být reprezentovány a způsob, jak příslušné informace o samotné databázi musí být vyjádřeny (metadata). Hlavním cílem této normy jsou aplikace a služby ITS, a to především o pozemní komunikaci a s ní souvisejícími informacemi. Aplikace a služby ITS nicméně vyžadují také další dodatečné informace. PŘÍKLAD 1: Aplikace a služby ITS potřebují informace o systémech adresování, aby se stanovily pozice a/nebo cíle jízd. Z tohoto důvodu jsou informace o administrativních a poštovních rozděleních dané oblasti stěžejní. PŘÍKLAD 2: Zobrazení mapy je důležitou součástí ITS aplikací a služeb. Pro správné zobrazení mapy je nezbytné vložení související informace, jako je vodní a pevninové pokrytí. PŘÍKLAD 3: Body zájmu (POI) nebo informace o službě je hlavním prvkem informace pro cestující. Poskytuje koncovému uživateli ITS aplikací a služeb přidanou hodnotu. Typické aplikace a služby ITS řešené v této normě jsou navigační systémy ve vozidle, přenosné navigační systémy, centra řízení dopravy, nebo služby spojené se systémy údržby pozemních komunikací včetně systémů veřejné přepravy osob. Koncepční datový model má širší zaměření než aplikace a služby ITS. Je aplikačně nezávislý, umožňující budoucí harmonizaci této normy s jinými normami o geografických databázích