NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 14823 (018255)

Inteligentní dopravní systémy - Slovník grafických dat. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

NORMA vydána dne 1.10.2017

Anglicky (v českém jazyce pouze titulní strana) -
Tištěné (493.90 CZK)

:

: ČSN EN ISO 14823
: 018255
: 503548
: 1.10.2017
: 56
: 168 g (0.37 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO 14823 (018255):

Tato norma popisuje slovník grafických dat, respektive systém normalizovaných kódů pro existující dopravní značky a piktogramy používané pro doručení cestovních a dopravních informací (TTI). Daný systém značení lze užít k vytváření zpráv v systémech ITS