NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 14678 (668550)

Lepidla - Stanovení odolnosti vůči tečení (vytékání ze slepu) (Norma k přímému použití jako ČSN).

NORMA vydána dne 1.3.2006

Anglicky -
Tištěné (317.90 CZK)

:

: ČSN EN ISO 14678
: 668550
: 74656
: 1.3.2006
: 36
: 108 g (0.24 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN