NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 14660-1 (014121)

Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Geometrické prvky - Část 1: Všeobecné termíny a definice.

NORMA vydána dne 1.10.2000

Tištěné (169.40 CZK)

:

: ČSN EN ISO 14660-1
: 014121
: 59783
: NEPLATNÁ
: 1.10.2000
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN