NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 14584 (021150)

Šrouby s čočkovitou zápustnou hlavou s vnitřním hexalobulárem.

NORMA vydána dne 1.9.2011

Česky -
Tištěné (169.40 CZK)

:

: ČSN EN ISO 14584
: 021150
: 88922
: 1.9.2011
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO 14584 (021150):

Tato mezinárodní norma specifikuje charakteristiky šroubů s čočkovitou zápustnou hlavou s vnitřním hexalobulárem výrobní třídy A a se závity M2 až do M10 včetně. Pokud jsou ve speciálních případech požadovány specifikace, které se liší od uvedených v této mezinárodní normě, mohou být stanoveny na základě existujících mezinárodních norem, například ISO 261, ISO 888, ISO 898-1, ISO 965-2, ISO 3506-1a ISO 4759-1