NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 14509-2 (320265)

Malá plavidla - Hluk přenášený vzduchem vyzařovaný z motorového rekreačního plavidla - Část 2: Použití referenčního plavidla pro posuzování hluku.

NORMA vydána dne 1.5.2007

Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN ISO 14509-2
: 320265
: 78453
: NEPLATNÁ
: 1.5.2007
: 20
: 60 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN