NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 14405-1 (014115)

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Tolerování rozměrů - Část 1: Lineární rozměry (Norma k přímému použití jako ČSN).

NORMA vydána dne 1.3.2017

Tištěné (539.00 CZK)

:

: ČSN EN ISO 14405-1
: 014115
: 501352
: NEPLATNÁ
: 1.3.2017
: 72
: 216 g (0.48 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN