NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 14253-1 (014100)

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Zkouška obrobků a měřidel měřením - Část 1: Pravidla rozhodování pro prokázání shody nebo neshody se specifikacemi (Norma k přímému použití jako ČSN).

NORMA vydána dne 1.6.2018

Anglicky -
Tištěné (317.90 CZK)

:

: ČSN EN ISO 14253-1
: 014100
: 504471
: 1.6.2018
: 36
: 108 g (0.24 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO 14253-1 (014100):

This document establishes the rules for verifying the conformity or nonconformity with a given tolerance for a characteristic of a workpiece (or a population of workpieces) or with a given maximum permissible errors for a metrological characteristic of a measuring equipment, including when the measured value falls close to the specification limits, taking measurement uncertainty into account. This document applies to specifications defined in general GPS standards (see ISO 14638), i.e. standards prepared by ISO/TC 213, including: - workpiece specifications and population specifications (usually given as an upper specification limit or a lower specification limit or both); - measuring equipment specifications (usually given as maximum permissible errors). This document only applies for characteristics and maximum permissible errors expressed as quantity values