NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 14238 (836442)

Kvalita půdy - Biologické metody - Stanovení mineralizace dusíku a nitrifikace v půdách a vlivu chemických látek na tyto procesy.

NORMA vydána dne 1.6.2014

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN ISO 14238
: 836442
: 95392
: 1.6.2014
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO 14238 (836442):

Tato norma specifikuje laboratorní postupy pro stanovení mineralizace dusíku a nitrifikace půdními mikroorganismy. Pro hodnocení kvality půdy nebo účinků kontaminace je uveden postup, kterým se stanoví rychlost a rozsah mineralizace dusíku v půdách známé nebo neznámé kvality. Pro zkoumání potenciální toxicity chemických látek pro mineralizaci dusíku v půdách je uveden jednoduchý postup, který umožňuje stanovit vliv jednotlivých chemických látek a poskytuje základ pro porovnání jejich toxicity