NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 14184-2 (800291)

Textilie - Stanovení formaldehydu - Část 2: Odštěpitelný formaldehyd (metoda absorpce vodní parou).

NORMA vydána dne 1.3.2012

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN ISO 14184-2
: 800291
: 90087
: 1.3.2012
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO 14184-2 (800291):

Norma stanoví metodu pro zjišťování množství odštěpitelného formaldehydu z textilií v jakékoli formě za urychlených podmínek pro skladování metodou absorpce vodní parou. Tento postup je určen pro stanovení odštěpitelného formaldehydu obsaženého v textiliích v rozsahu od 20 mg/kg do 3 500 mg/kg, pokud se provádí podle této metody. Spodní hranice je 20 mg/kg. Pod touto hranicí se výsledek uvede jako "nezjistitelný". Metoda pro zjišťování volného formaldehydu a formaldehydu částečně extrahovaného hydrolýzou ve vodném roztoku je uvedena v ČSN EN ISO 14184-1