NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 14090 (010990)

Adaptace na změnu klimatu - Zásady, požadavky a směrnice.

NORMA vydána dne 1.3.2020

Česky -
Tištěné (394.90 CZK)

:

: ČSN EN ISO 14090
: 010990
: 509759
: 1.3.2020
: 44
: 132 g (0.29 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO 14090 (010990):

Tento dokument specifikuje zásady, požadavky a směrnice pro adaptaci na změnu klimatu. To zahrnuje začlenění adaptace v rámci organizací nebo napříč organizacemi, porozumění dopadům a nejistotám a to, jak je lze použít k informování o rozhodnutích. Tento dokument je použitelný pro jakoukoli organizaci, bez ohledu na velikost, typ a povahu, např. místní, regionální, mezinárodní, obchodní jednotky, konglomeráty, průmyslové sektory, jednotky pro správu přírodních zdrojů. Může podpořit tvorbu technických norem týkajících se adaptace na změnu klimatu ve specifických odvětvích, aspektech nebo prvcích