NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 14064-2 (010964)

Skleníkové plyny - Část 2: Specifikace s návodem pro stanovení, monitorování a vykazování snížení emisí nebo zvýšení propadů skleníkových plynů pro projekty (Norma k přímému použití jako ČSN).

NORMA vydána dne 1.11.2019

Anglicky -
Tištěné (394.90 CZK)

:

: ČSN EN ISO 14064-2
: 010964
: 508067
: 1.11.2019
: 44
: 132 g (0.29 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO 14064-2 (010964):

This document specifies principles and requirements and provides guidance at the project level for the quantification, monitoring and reporting of activities intended to cause greenhouse gas (GHG) emission reductions or removal enhancements. It includes requirements for planning a GHG project, identifying and selecting GHG sources, sinks and reservoirs (SSRs) relevant to the project and baseline scenario, monitoring, quantifying, documenting and reporting GHG project performance and managing data quality. The ISO 14060 family of standards is GHG programme neutral. If a GHG programme is applicable, the requirements of that GHG programme are additional to the requirements of the ISO 14060 family of standards