NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 14064-1 (010964)

Skleníkové plyny - Část 1: Specifikace s návodem pro stanovení a vykazování emisí a propadů skleníkových plynů pro organizace (Norma k přímému použití jako ČSN).

NORMA vydána dne 1.9.2019

Anglicky -
Tištěné (515.90 CZK)

:

: ČSN EN ISO 14064-1
: 010964
: 507513
: 1.9.2019
: 64
: 192 g (0.42 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO 14064-1 (010964):

This document specifies principles and requirements at the organization level for the quantification and reporting of greenhouse gas (GHG) emissions and removals. It includes requirements for the design, development, management, reporting and verification of an organization´s GHG inventory. The ISO 14064 series is GHG programme neutral. If a GHG programme is applicable, requirements of that GHG programme are additional to the requirements of the ISO 14064 series