NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 14046 (010946)

Environmentální management - Vodní stopa - Zásady, požadavky a směrnice.

NORMA vydána dne 1.9.2016

Česky -
Tištěné (493.90 CZK)

:

: ČSN EN ISO 14046
: 010946
: 500757
: 1.9.2016
: 52
: 156 g (0.34 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO 14046 (010946):

Tato mezinárodní norma stanovuje zásady, požadavky a směrnice související s posuzováním vodní stopy produktů, procesů a organizací na základě posuzování životního cyklu. Uvádí zásady, požadavky a směrnice pro provádění posuzování vodní stopy a pro podávání zpráv o posuzování vodní stopy jako samostatného posuzování nebo jako součásti komplexnějšího environmentálního posuzování. Do tohoto posuzování jsou zahrnuty pouze emise, které mají dopad na kvalitu vody, ne všechny emise do ovzduší a půdy. Zatímco podávání zpráv je předmětem této mezinárodní normy, komunikace výsledků o vodní stopě, např. ve formě značek nebo prohlášení, nespadá do předmětu této mezinárodní normy. Specifické požadavky na směrnice pro organizace jsou uvedeny v příloze A