NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 14042 (010942)

Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Hodnocení dopadů.

NORMA vydána dne 1.4.2001

Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN EN ISO 14042
: 010942
: 61211
: NEPLATNÁ
: 1.4.2001
: 28
: 84 g (0.19 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN