NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 14040 (010940)

Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Zásady a osnova.

NORMA vydána dne 1.11.1998

Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN EN ISO 14040
: 010940
: 53713
: NEPLATNÁ
: 1.11.1998
: 24
: 72 g (0.16 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN