NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 14031 (010931)

Environmentální management - Hodnocení environmentální výkonnosti - Směrnice.

NORMA vydána dne 1.9.2014

Česky -
Tištěné (493.90 CZK)

:

: ČSN EN ISO 14031
: 010931
: 95999
: 1.9.2014
: 56
: 168 g (0.37 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO 14031 (010931):

Tato mezinárodní norma obsahuje návod k návrhu a používání hodnocení environmentální výkonnosti (EPE) v organizaci. Je vhodná pro všechny organizace bez ohledu na jejich typ, velikost, lokalitu a složitost. Norma nestanovuje úrovně environmentální výkonnosti. Návod v této mezinárodní normě se může používat na podporu vlastního přístupu organizace k EPE, včetně jejích závazků k zajišťování souladu s legislativními a jinými požadavky, k předcházení znečištění a k neustálému zlepšování