NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 14011 (010911)

Směrnice pro provádění environmentálních auditů - Postupy auditu - Provádění auditu systémů environmentálního managementu.

NORMA vydána dne 1.6.1997

Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN ISO 14011
: 010911
: 26277
: NEPLATNÁ
: 1.6.1997
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN