NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 13843 (757015)

Kvalita vod - Požadavky na určení výkonnostních charakteristik kvantitativních mikrobiologických metod.

NORMA vydána dne 1.6.2018

Česky -
Tištěné (515.90 CZK)

:

: ČSN EN ISO 13843
: 757015
: 505269
: 1.6.2018
: 64
: 192 g (0.42 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO 13843 (757015):

Tento dokument se zabývá charakterizací mikrobiologických metod. V souvislosti s tímto dokumentem znamená charakterizace studium parametrů, které je možné změřit, aby bylo popsáno pravděpodobné fungování metody v daných podmínkách. To může být popsáno výkonnostními charakteristikami. Tento dokument obsahuje postupy pro stanovení výkonnostních charakteristik, které se mohou používat pro následnou validaci nebo verifikaci metod. Tento dokument se používá pro všechny druhy vod a je zaměřen na selektivní kvantitativní metody.