NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 13567-2 (013104)

Technická dokumentace produktu - Uspořádání a pojmenování hladin v CAD - Část 2: Pojmy, struktura a kódy užívané ve stavební dokumentaci.

NORMA vydána dne 1.4.2022

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN ISO 13567-2
: 013104
: 514672
: 1.4.2022
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO 13567-2 (013104):

Tento dokument pojednává o uspořádání a přidělování hladin pro CAD ve stavebních projektech pro účely sdělování a management dat ve stavebních projektech. Obecná pravidla lze použít pro všechny oblasti přípravy a zacházení s technickými dokumenty zpracovanými počítačově. Přestože jsou tato pravidla určena především pro uživatele, předpokládá se, že tento dokument implementují programátoři vyvíjející softwarové nástroje. Důležitou úlohu má rovněž struktura dat v knihovnách částí, které jsou vytvářeny třetími stranami