NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 13567-2 (013104)

Technická dokumentace - Uspořádání a pojmenování hladin v CAD - Část 2: Uspořádání, struktura a kódy užívané ve stavební dokumentaci.

NORMA vydána dne 1.1.2003

Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN ISO 13567-2
: 013104
: 66309
: NEPLATNÁ
: 1.1.2003
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN