NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 13473-5 (011678)

Popis textury vozovky pomocí profilů povrchu - Část 5: Stanovení megatextury.

NORMA vydána dne 1.8.2010

Česky -
Tištěné (317.90 CZK)

:

: ČSN EN ISO 13473-5
: 011678
: 86442
: 1.8.2010
: 32
: 96 g (0.21 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO 13473-5 (011678):

Tato evropská norma určuje postupy stanovení průměrné hloubky nebo hladiny megatextury povrchu vozovky měřením křivky profilu povrchu a výpočtem ukazatelů megatextury z tohoto profilu. Technika je navržena tak, aby poskytovala smysluplná a přesná měření a popisy charakteristik megatextury vozovky pro různé účely