NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 13473-1 (011678)

Popis textury vozovky pomocí profilů povrchu - Část 1: Určování průměrné hloubky profilu.

NORMA vydána dne 1.11.2004

Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN EN ISO 13473-1
: 011678
: 71693
: NEPLATNÁ
: 1.11.2004
: 24
: 72 g (0.16 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN