NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 13433 (806124)

Geosyntetika - Zkouška dynamickým protržením (zkouška padajícím kuželem).

NORMA vydána dne 1.3.2007

Česky -
Tištěné (169.40 CZK)

:

: ČSN EN ISO 13433
: 806124
: 78059
: 1.3.2007
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO 13433 (806124):

Tato norma stanoví metodu pro zjišťování odolnosti geosyntetik proti proniknutí ostrých předmětů (kamenů) dopadajících na jejich povrch. Zkouška se provádí pomocí kužele, který se spustí za stanovené výšky kolmo na střed kruhového zkušebního vzorku. Stupeň proniknutí se měří úzkým kuželem s vyznačenou stupnicí, který se vsune do vzniklého otvoru.