NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 13088 (078324)

Lahve na plyny - Svazky lahví na acetylen - Podmínky plnění a kontrola během plnění.

NORMA vydána dne 1.6.2013

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN ISO 13088
: 078324
: 93078
: 1.6.2013
: 20
: 60 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO 13088 (078324):

Tato mezinárodní norma stanovuje minimální požadavky týkající se podmínek plnění a kontroly během plnění svazků lahví na acetylen. Platí jak pro svazky, které jsou plněny, když jsou lahve sestaveny ve svazku, tak pro svazky, jejichž lahve jsou plněny jako jednotlivé lahve a jsou sestaveny do svazku po naplnění. Neplatí pro svazky obsahující lahve na acetylen bez rozpouštědla