NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 12999-1 (730511)

Akustika - Určování a používání nejistot měření ve stavební akustice - Část 1: Zvuková izolace.

NORMA vydána dne 1.1.2015

Česky -
Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN EN ISO 12999-1
: 730511
: 96602
: 1.1.2015
: 24
: 72 g (0.16 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO 12999-1 (730511):

Tato část ISO 12999 určuje postupy pro odhad nejistoty měření zvukové izolace ve stavební akustice. Zajišťuje - podrobné vyhodnocení nejistoty; - určení nejistot z mezilaboratorních zkoušek; - použití nejistot. Kromě toho uvádí typické nejistoty pro veličiny určené podle norem ISO 10140, ISO 140-4, ISO 140-5, ISO 140-7 a ISO 717 (všechny části)