NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 129-1 (013130)

Technická dokumentace produktu (TPD) - Kótování a tolerování - Část 1: Obecné zásady.

NORMA vydána dne 1.4.2019

Česky -
Tištěné (539.00 CZK)

:

: ČSN EN ISO 129-1
: 013130
: 507193
: 1.4.2019
: 88
: 295 g (0.65 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO 129-1 (013130):

Norma ČSN ISO 129-1 stanovuje obecné zásady zobrazování kót, rozměrů a souvisících tolerancí, které se užívají na technických výkresech s 2D zobrazením ve všech oborech a odvětvích a lze je použít i ve 3D zobrazení. Všechna pravidla uvedená v tomto dokumentu jsou vhodná pro jakýkoliv druh výkresu. Tento dokument zavádí pojmy indikátor vlastnosti, rozvinutá délka, vymezení, indikátor povrchu, specifická poznámka a textová instrukce. Tento dokument se nevztahuje na užívání tolerancí rozměrů a určení jejich významu. Zásady tolerování uvádí ISO 14405-1