NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 12718 (015005)

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení vířivými proudy - Terminologie.

NORMA vydána dne 1.4.2009

Tištěné (394.90 CZK)

:

: ČSN EN ISO 12718
: 015005
: 83063
: NEPLATNÁ
: 1.4.2009
: 44
: 132 g (0.29 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN