NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 12707 (015005)

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení magnetickou práškovou metodou - Slovník.

NORMA vydána dne 1.10.2016

Česky -
Tištěné (169.40 CZK)

:

: ČSN EN ISO 12707
: 015005
: 500935
: 1.10.2016
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO 12707 (015005):

Tato mezinárodní norma definuje obecné termíny specificky spojené se zkoušením magnetickou práškovou metodou. Magnetická prášková metoda se především používá pro zjišťování diskontinuit přerušujících povrch, zejména trhlin a je nejpoužívanější povrchovou metodou NDT