NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 12687 (038148)

Kovové povlaky - Zkoušky pórovitosti - Zkouška vlhkou sírou (sirným květem).

NORMA vydána dne 1.2.1999

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN ISO 12687
: 038148
: 54995
: 1.2.1999
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO 12687 (038148):

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 12687:1998. Evropská norma EN ISO 12687:1998 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy ISO 12687:1996 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. Tato mezinárodní norma stanoví metodu zjišťování nespojitostí a pórů prostupujících vrstvou nebo vrstvami kovového povlaku k podkladu ze stříbra, mědi či slitiny mědi. Metoda je zvlášť vhodná pro povlaky tvořené jednou či několika vrstvami, které v atmosféře obsahující redukovanou síru jen málo nabíhají (např. zlato, nikl, cín, cín-olovo-palladium a jejich slitiny). Cílem této metody je prokázat, zda povlak splňuje požadavek uživatele na přípustnou úroveň pórovitosti. Stanovená hodnota obvykle vychází ze zkušenosti uživatele, aby byla přijatelná pro zamýšlené použití. ČSN EN ISO 12687 (03 8148) byla vydána v únoru 1999