NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 12402-2 (832865)

Osobní vztlakové prostředky - Část 2: Záchranné vesty, úroveň účinnosti 275 - Požadavky na bezpečnost.

NORMA vydána dne 1.5.2007

Tištěné (306.90 CZK)

:

: ČSN EN ISO 12402-2
: 832865
: 78415
: NEPLATNÁ
: 1.5.2007
: 24
: 72 g (0.16 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN