NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 12236 (806127)

Geosyntetika - Statická zkouška protržení (zkouška CBR).

NORMA vydána dne 1.5.2007

Česky -
Tištěné (169.40 CZK)

:

: ČSN EN ISO 12236
: 806127
: 78410
: 1.5.2007
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO 12236 (806127):

Touto mezinárodní normou se zjišťuje odolnost geosyntetik proti protržení. Zkouška se provádí pomocí průbojníku s plochým koncem, který se posunuje konstantní rychlostí kolmo na střed zkušebního vzorku až do jeho protržení. Zaznamená se síla při protržení, potřebná k protlačení průbojníku, posun při protržení a křivka síla-posun.