NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 12215-5 (321160)

Malá plavidla - Konstrukce trupu a rozměry - Část 5: Výpočtové tlaky pro jednotrupá plavidla, výpočtová napětí, stanovení rozměrů.

NORMA vydána dne 1.11.2008

Tištěné (698.50 CZK)

:

: ČSN EN ISO 12215-5
: 321160
: 82319
: NEPLATNÁ
: 1.11.2008
: 96
: 319 g (0.70 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN