NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 12181-2 (014151)

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Kruhovitost - Část 2: Operátory specifikace.

NORMA vydána dne 1.12.2011

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN ISO 12181-2
: 014151
: 89674
: 1.12.2011
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO 12181-2 (014151):

Tato část ISO 12181 patří do souboru norem geometrických specifikací produktu (GPS) a je ji možné považovat za všeobecnou normu GPS (viz ISO/TR 14638). Svým obsahem ovlivňuje článek 3 řetězu norem tvaru čáry nezávisle na základně. Tato část ISO 12181 specifikuje kompletní operátor specifikace pro kruhovitost pouze kompletních integrálních prvků a pokrývá kompletní profily kruhovitosti, tj. geometrické charakteristiky prvků typu kružnice