NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 12180-2 (014156)

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Válcovitost - Část 2: Operátory specifikace.

NORMA vydána dne 1.12.2011

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN ISO 12180-2
: 014156
: 89672
: 1.12.2011
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO 12180-2 (014156):

Tato část ISO 12180 patří do souboru norem geometrických specifikací produktu (GPS) a je ji možné považovat za všeobecnou normu GPS (viz ISO/TR 14638). Svým obsahem ovlivňuje článek 3 řetězu norem tvaru povrchu (nezávisle na základně). Tato část ISO 12180 specifikuje kompletní operátor specifikace pro válcovitost pouze kompletních integrálních prvků, tj. geometrické charakteristiky prvků typu válce