NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 11957 (011615)

Akustika - Určování zvukové izolace kabin - Laboratorní měření a měření in situ.

NORMA vydána dne 1.3.2010

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN ISO 11957
: 011615
: 85576
: 1.3.2010
: 20
: 60 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO 11957 (011615):

Tato mezinárodní norma stanoví laboratorní metodu (kapitola 6) a metody měření in situ (kapitola 7) určené pro stanovení zvukové izolace protihlukových kabin. Zvuková izolace je snížení hladiny akustického tlaku nebo hladiny akustického výkonu dosažené kabinou. Metody jsou použitelné pro kabiny s malým poměrem otvorů ( 2 %). Tato mezinárodní norma je použitelná pouze pro kompletní kabinu a nikoliv pro jednotlivé části, z nichž je složena. POZNÁMKA 1 - Zvukové izolace částí kabin (prvků stěn, dveří, oken, tlumičů atd.) se měří podle jiných příslušných norem. Požadavky na zkušební prostředí v laboratoři jsou založeny na požadavcích uvedených v ISO 3741