NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 11807-2 (193002)

Integrovaná optika - Slovník - Část 2: Termíny používané pro klasifikaci.

NORMA vydána dne 1.12.2005

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN ISO 11807-2
: 193002
: 74721
: 1.12.2005
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO 11807-2 (193002):

Zařízení integrované optiky jsou roztříděna podle tří hlavních oblastí založených na uživatelsky orientovaných kritérií. V následujícím textu bude často přídomek "integrovaný optický" vynechán. Prvním kritériem pro třídění je, že součástky smí být jednomodové nebo vícemodové. Za druhé, integrovaná optická zařízení jsou roztříděna podle složitosti své konfigurace (viz oddíl 2 a obrázek 1: prvky, čipy a zařízení). Třetím kritériem třídění je funkce zařízení. V 2.2. jsou součástky roztříděny dle obecné definice funkce (pasivní, regulovatelné, aktivní). V 2.3. je provedeno jemnější dělení podle funkčních kriterií. Funkční klasifikace je definována pro integrované optické prvky, ale může být podobně použita i pro čipy a zařízení. V těchto případech se třídění vztahuje k prvku nejvyšší funkční složitosti (tj. pasivní, regulovatelné, aktivní).