NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 11782-2 (038177)

Koroze kovů a slitin - Zkoušení korozní únavy - Část 2: Zkoušky šíření trhliny s použitím vzorků s vytvořenou trhlinou (Norma k přímému použití jako ČSN).

NORMA vydána dne 1.2.2009

Anglicky -
Tištěné (394.90 CZK)

:

: ČSN EN ISO 11782-2
: 038177
: 81370
: 1.2.2009
: 44
: 132 g (0.29 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN