NORMSERVIS s.r.o.

ČSN EN ISO 11691 (011666)

Akustika - Měření vložného útlumu tlumičů v potrubí bez proudění - Laboratorní metoda třídy přesnosti 3.

NORMA vydána dne 1.3.2022

Česky -
Tištěné (202.40 CZK)

:

: ČSN EN ISO 11691
: 011666
: 514005
: 1.3.2022
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy ČSN

ČSN EN ISO 11691 (011666):

Tento dokument stanovuje laboratorní substituční metodu určování vložného útlumu bez proudění v potrubí, zejména absorpčních tlumičů kruhového a pravoúhlého průřezu, jakož i dalších prvků potrubí při použití ve větracích a klimatizačních systémech. POZNÁMKA - Laboratorní měřicí postupy pro tlumiče s vloženým prouděním jsou popsány v ISO 7235[5]. Tento dokument je použitelný pro tlumiče, u kterých výpočtová rychlost nepřekračuje 15 m/s. Poněvadž metoda nezahrnuje hluk vytvářený vlastním prouděním, není tento dokument vhodný ke zkouškám na tlumičích, u kterých má tento druh hluku zásadní význam při hodnocení činnosti tlumiče. Poněvadž většina tlumičů, zejména v kancelářích a obydlích, má výpočtové rychlosti pod 15 m/s, může být tento dokument často cenové výhodnější alternativou ISO 7235[5]. Vložný útlum určený v souladu s tímto dokumentem v laboratoři nemusí být nezbytně stejný jako vložný útlum získaný v praktické instalaci. Rozdílná zvuková pole a proudění v potrubí přinášejí rozdílné výsledky. V tomto dokumentu převažuje zvukové pole dané módy rovinné vlny. V důsledku použití měřicích potrubí pravidelného tvaru, mohou výsledky zahrnovat určitý boční přenos prostřednictvím vibrací konstrukce stěn potrubí, které stanovují horní mez vložného útlumu, kterou lze určit. Tento dokument je určen k použití pro tlumiče s kruhovým průřezem o průměrech od 80 mm do 2 000 mm nebo tlumiče s pravoúhlým průřezem se shodnou velikostí plochy průřezu